ข่าวประชาสัมพันธ์

  • โครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

    ในวันจันทร์ที่  ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในการนี้ พระเทพบัณฑิต (อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) เป็นประธานในการเปิดงาน 
    อ่านรายละเอียด
  • ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

    สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ...
    อ่านรายละเอียด

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย