ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 “Accountable QA: Commitment to Success” ...
  อ่านรายละเอียด
 • ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๑๑ หลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๑๑ หลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ...
  อ่านรายละเอียด
 • ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA ONLINE SYSTEM ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA Online System ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตเข้าร่วมการอบรมกว่า ๘๐...
  อ่านรายละเอียด

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย